Αθέατη Πόλη

Main Image

Δράσεις για μια πόλη αλλιώς, μια συνεύρεση σε κοινές εκδηλώσεις από Αρχιτέκτονες, Αρχαιολόγους , Εικαστικούς, Κινηματογραφιστές, Εμψυχωτές  και  Πολίτες, με συνύπαρξη των τεχνών , της Αρχιτεκτονικής της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας.

Αφηγήσεις με μια ενότητα σε κοινές δράσεις.

Αναδεικνύουμε χρόνους, φωτίζουμε περάσματα.

Γιατί οι τόποι, ως σύμβολα πολιτιστικών αξιών, κοινωνικής συμπεριφοράς και ατομικές δράσεις, αφηγούνται.

Την αφήγηση αυτή προσεγγίζουμε και διατυπώνουμε σε γειτονιές της πόλης αναδεικνύοντας νοήματα, έννοιες και αθέατες όψεις, αντιμετωπίζοντας το κενό ως ευκαιρία, την εγκατάλειψη ως δυνατότητα, σε κοινή δράση σε κοινούς τόπους.

Μια αντίσταση στην υποβάθμιση της πόλης και της ζωής μας.

Μια πρόταση για ανάκτηση του δημόσιου χώρου και της κοινωνικής συνοχής .

Κοινωνική Δικτύωση

Ενημερωτικό Δελτίο