Ομιλίες, Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 

Ώρα έναρξης: 19:30 

Τοποθεσία: Προαύλιο ΤΕΕ-ΤΑΚ

Διάλεξη απο τους Ελένη Κανάκη, αρχαιολόγο, Θεοτόκη Θεοδούλου, αρχαιολόγο: “Μια εικονική περιήγηση στο παράκτιο μέτωπο του Ηρακλείου”

 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 

Ώρα έναρξης: 19:30 

Τοποθεσία: Προαύλιο ΤΕΕ-ΤΑΚ

Λιάνα Σταρίδα, Αρχαιολόγος: "Βολτάροντας στο Μπεντενάκι το 1930"

Μαρία Κοζυράκη, Δασολόγος, Αρχιτέκτων τοπίου, MLA, PhD “Ιδιαιτερότητες της διαμόρφωσης δημόσιου υπαίθριου χώρου σε αστικά παραλιακά μέτωπα: Προβληματισμοί για το σχεδιασμό και τη χρήση βλάστησης”

Αλέξης Τζομπανάκης, Αρχιτέκτων: "Παράκτιες αμηχανίες. Παραλιακά μέτωπα: Αστικότητα και δημόσιος χώρος"

Η ομιλία αναφέρεται στην (ενίοτε ανολοκλήρωτη) σχέση μεταξύ πόλης και παράκτιου μετώπου. 

 

Κοινωνική Δικτύωση

Ενημερωτικό Δελτίο