Αθέατη Πόλη 2012: Αγία Τριάδα (18-22 Οκτωβρίου)

Η «Αθέατη πόλη» ξεκίνησε τη δράση της στην γειτονιά της Αγίας Τριάδας. Μια γειτονιά που ενώ είναι κομμάτι του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ηρακλείου παραμένει διαχρονικά ως τόπος εκτός του «ορατού» πολύβουου ιστού της.

Ιστορικά δομήθηκε για να παραλάβει συμπληρωματικές (λαϊκή κατοικία) ή υποστηρικτικές (βιοτεχνίες) λειτουργίες της εντός των Βυζαντινών τειχών πόλης, συγκέντρωνε ανέκαθεν φτωχά στρώματα, προσφυγικό κυρίως πληθυσμό.

Σήμερα παρουσιάζεται ως περιοχή με έντονα στοιχεία αποσύνθεσης , εγκατάλειψης και περιθωριοποίησης, διατηρεί όμως στοιχεία ενδιαφέροντος στο ρυμοτομικό ιστό, σε οικιστικά σύνολα, τέτοιας σημασίας που χρήζουν ανάδειξης , διατήρησης και επανάχρησης με λειτουργίες που συνάδουν με τον ήπιο χαρακτήρα της περιοχής .

Με αφετηρία το κτίριο των στρατώνων Αγίου Γεωργίου (πρώην Λέσχη Αξιωματικών) χαράξαμε διαδρομές μέσα στην γειτονιά της Αγίας  Τριάδας, αναδεικνύοντας δυνατότητες ανάκτησης της , με την συμπύκνωση δράσεων και λειτουργιών κατά μήκος της διαδρομής, στον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό χώρο.

Συμμετείχαν σύλλογοι, ομάδες ,πολίτες και εκφράστηκαν  για μικρό χρονικό διάστημα μέσα από επαναλειτουργία άδειων κτιρίων κυρίως ισογείων, γεμίζοντας τα με κάθε μορφής τέχνη, με εικαστικές παρεμβάσεις σε πολεοδομικά κενά και υπαίθριους χώρους.

Με διαφορετική προσέγγιση ξεναγήσεων και με την συνύπαρξη τέχνης, σήμανσης ιστορικών μνημείων, δρώμενων κατά τη διάρκεια των οποίων οι πολίτες αντιλήφθηκαν την πόλη αλλιώς.

Κοινωνική Δικτύωση

Ενημερωτικό Δελτίο